YEŞİL MUTABAKAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Paris Anlaşması’nın ardından 11 Aralık 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) iklim ve çevre sorunları ile ilgili mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlamasının yanı sıra ekonomik dönüşümü de içermektedir.

Ticaret Bakanlığı önderliğinde, ilgili tüm kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile hedeflenen politika değişiklikleri planlanmış olup bölgemizde bu değişikliği yapmak için çalışmalar başlamıştır.

AOSB’nin sürdürülebilir, Yeşil bir OSB olması için hedefi için belirlediğimiz adımlar arasında AYM’nin kontrol altında tutmak istediği enerji tüketimi, su tüketimi ve atık su yönetimi, karbondioksit emisyonu gibi hususların izlenmesi, dış ticaret hacimleri ve ihracat yaptıkları ülkeler göz önünde bulundurularak bu süreçten nasıl etkileneceklerinin analizinin yapılması ve firmaların yönlendirilmesi ve sürecin Ar-Ge projeleri ile desteklenmesi yer almaktadır.


25 Pilot firma ile proje çalışmalarımızı yürütmekteyiz.