OLANAKLARIMIZ

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Öncelikli olarak girişimcilere genel itibari ile girişimciliğin desteklenmesi, başarılı olması amacıyla girişimcilik zihniyetinin, bilincinin ve becerilerinin kazandırılması amacıyla eğitimler düzenlenmektedir.

YATIRIMCI BULUŞMALARI
Yeni kurulan girişimler büyüyebilmeleri için gerekli bütçeden yoksun olabilirler ve bu durumda Kuluçka Merkezi’mizin sağlayacağı yatırımcı buluşmaları ile finansal destek sağlanmaktadır.

 

 

PROTOTİPLEME LABORATUVARI
Girişimci adaylar için içerisinde bulundurduğu ihtiyaca yönelik prototipleme aletleri ile fikirlerin tasarıma, tasarımların fiziksel ürünlere dönüştürülme imkânı için ortam sağlanmaktadır. İleriki aşamalar için girişimcilerin ekstra olarak ihtiyaç duyması durumunda malzeme ve teçhizat çeşitliliğinin artırılması planlanmaktadır.

TEMSA MAKER LABORATUVARI


AR-GE FONU
Yapılan Ar-Ge ve İnovasyon yarışmalarında dereceye giren girişimci adaylarına maddi destek sunulmakta ve aynı zamanda kuluçka merkezinden ücretsiz olarak faydalanma fırsatı tanınmaktadır.

AOSB NETWORK
AOSB firmaları ve kuluçka merkezi paydaşlarımızla oturumlar gerçekleştirilerek girişimci adayların ihtiyaç duyduğu destek sağlanmaktadır.

ATÜ TTO DANIŞMANLIĞI
Girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği olanaklardan, ücretsiz olarak modüllerimizden faydalanmaları, üniversite- sanayi iş birliği ve fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi konularda destek alma imkânı sağlanmaktadır.

AOSB PDO DANIŞMANLIĞI
AOSB-Proje destek ofisi bünyesinde bulunan proje uzmanları tarafından proje yazımı gibi konularda destek alma imkânı sağlanmaktadır.

PARTNER İŞ BİRLİKLERİ
Üniversiteler, kurumsal ve global firmalar ile iş birlikleri Kuluçka Merkezi’miz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİM ,ETKİNLİK VE YARIŞMALAR
Haftalık eğitim takvimi, çağrı sektör veya teknoloji odaklı etkinlikler, sanayici buluşmaları, başarı hikayeleri etkinlikleri ve girişimciliğin sürdürülebilirliği aynı zamanda fon desteği için senelik yarışmalar düzenlenmektedir.
AOSB KÜP "GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ" EĞİTİMLER

 

YALIN GİRİŞİM EĞiTİMİ
PAZAR ARAŞTIRMASI
MVP - ÜRÜN GELİŞTİRME
İŞ MODEL GELİŞTİRME
SATIŞ & PAZARLAMA
ÜRÜN GELİŞTİRME VE SUNUM EĞİTİMİ
DEMO DAY
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ