ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ


Amacımız; üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, bölgedeki firmaları Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirerek akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

- Akademi ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması (proje yazma, yürütme ve raporlama),
- Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi,
- Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması ve ticarileştirilmesi,
- Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
- Üniversite-sanayi buluşma platformlarının kurulması,
- Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturulması,
- İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi ve mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.