image

AOSB tarafından sağlanan TSE ISO 14064-1 Eğitimi Gerçekleşti!
AOSB Proje Destek Ofisi Kıdemli Uzman E. Esin Sevgi tarafından organize edilen ve 3 gün süren TSE 14064-1 eğitimi AOSB Kamu Kampüsü Çukurova Toplantı salonunda gerçekleştirildi. TSE Baş Araştırmacı Buğra Çakır tarafından verilen ve sınırlı sayıda katılım kontenjanı olan eğitime farklı sektörlerden firmalarımız katılım gösterdi.
Eğitim sonrasında katılımcılara, TSE tarafından katılım sertifikası sağlanacak olup, eğitim bittiğinde kendi firmalarının sera gazı emisyonlarını hesaplayabilecek yetkinlikte olacaklardır.