Sayın Sanayicimiz,
İlgi: (a) OSBÜK 04.11.2022 tarihli ve E.3559 sayılı yazısı

İlgi (a) yazıda, KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarlanan "İşletme Geliştirme Destek Programı’nda üst limitlerin güncellendiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, OSBÜK'den gelen ilgi yazıda belirtildiği gibi güncellenen yeni üst limitlerin Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 TL, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90.000 TL, Test ve Analiz Desteği 300.000 TL, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 TL ve Destek Üst Limiti 1 Milyon 290 Bin TL olacak şekilde yükseltilmiş olduğu hususunu,

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.