2021 yılında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Kuruluşumuz (OSBÜK) iş birliği ile Türkiye genelinde 29 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri video konferans yöntemiyle yapılmıştır. 


2022 yılı için ise Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Uygulama Programı, Kurum/ Kuruluşlardan alınan talepler çerçevesinde belirlenmiş olup, yılın on üçüncü semineri Akdeniz İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, 30-31 Mayıs – 1-2 Haziran 2022 tarihlerinde 14.00 - 16.30 saatleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecektir. 

Seminerler, yıl sonuna kadar devam edecektir. Seminere katılım, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını dinleme, bu konularda bilgi sahibi olma ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı sağlamaktadır. Ücretsiz yapılacak seminer sonunda ise katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. 

Semineri katılımcılara duyurmanız yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik önem taşımaktadır. Seminere katılmak isteyen personel ve firmaların seminer saatinden önce https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-egitim-ve-seminerler-dis-ticaret-bilgilendirme-seminerleri.html adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu seminere ilgili personelinizin katılım sağlamasını ve seminerin katılımcılarınıza duyurulması hususunu rica ederiz. 

Saygılarımızla,