T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (kısaca Hamle Programı) kapsamında ilan edilecek yeni çağrı(lar)da teknoloji odaklı ürünlerin üretimine yönelik Ar-Ge ve Üretim (veya doğrudan Üretim) faaliyetlerinin uçtan uca destekleneceği GTİP ve Yenilikçi Teknoloji Alanı detayındaki Öncelikli Ürünlerin listelendiği Öncelikli Ürün Listesi Tebliği güncellenerek 27/2/2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Hamle Programı Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan ürünlerin kapsamı içerisinde yer aldığı ana sektörler:

  • Kimya
  • Eczacılık
  • Tıbbi ve Dişçilikle ilgili Araç Gereçler
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik
  • Elektrikli Teçhizat
  • Makine
  • Ulaşım Araçları
  • Diğer sektörler