image

Bu bağlamda TÜBİTAK 1005 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik pilot çalışmamız ile AOSB pilot bölge seçilmiş ve AOSB firmalarına AYM süreci için bir yol haritası geliştirilmesi planlanmıştır.

 

Bu yol haritası kapsamında, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı E. Esin Sevgi tarafından Yeşil OSB pilot firmalarımıza TSE ISO Standardı 14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplama Eğitimi verildi.

 

Yaklaşık 30 pilot firmamızdan katılan katılımcılarla Doğrudan Emisyon, Dolaylı Emisyon Kaynakları, Kategori Bazda Ayrımlar ve Hesaplama Yöntemlerine dair önemli bilgiler verildi.

 

Üretim süreçlerinin her firmada farklı olmasından kaynaklı bundan sonraki süreçlerde firmalar yerinde ziyaret edilerek bire bir destek verileceğini belirten SEVGİ, son olarak geliştirmiş olduğu Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama yazılımının tanıtımını da yaptı.

 

Eğitimin sonunda firmaların soruları cevaplanarak sonraki süreçler hakkında karşılıklı istişare edildi.