image

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen “Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarında davetli konuşmacı olarak yer aldı.

3 Haziran 2021 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu tarafından, UNDP Türkiye, TÜSİAD, TÜRKONFED ve TİSK iş birliği ile düzenlenen “Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarında “İş Dünyasında Yürütülen Çalışmalar” başlıklı panelde TEVMOT Projesi görüşüldü.

Başkanlığını TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan’ın yaptığı oturumda, TEVMOT kapsamında KOBİ’lerde uygulanan, iklim eylemine ve enerji verimliliğine ilham olacak iyi uygulama örnekleri UNDP Türkiye TEVMOT Saha Koordinatörü Özge Renklidağ, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ve Kalıpsan Savunma Sanayi şirketi Bakım Onarım Şefi Derşan Aykut’un katkılarıyla anlatıldı.